Thought Catalog

100 Words.

Isang daang mga salita. Susubukan kong sumulat at ilathala sa pamamagitang ng maikling talata. Aking ipapahayag ang mga pinakatatagu-tagong damdamin at lihim, ang mga kwento sa bawat saya, tawa, lungkot, galit at hagulgol. Maging ang mga pangyayaring hindi ko nanaising makalimutan o mga taong naging malaki ang parte sa bawat araw na dadaan. Pipiliting hindi magkaroon ng labis o ng kulang, sa halip ito’y magiging sakto lamang. Alam kong hindi magiging madali, kakailanganin ng pangmatagalang pag-eensayo. Kakailanganing mag-aral upang makahanap ng mga salitang magiging angkop sa bawat talata na aking ililikha. Kailangan ko maglaan ng oras para sa aking sarili.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s